ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Βιοκτόνα - Δημόσιας Υγείας (Εντομοκτόνα, Τρωκτικοκτόνα)

Killer AB (Grain bait)

Κωδικός: Killer AB (Grain bait)

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Brodifacoum 0.005% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

Περιέχει τον πικραντικό - αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

Χρώμα: μπλε

Μορφή:

AB, Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κόκκους σιταριού

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Τρωκτικοκτόνο για μη επαγγελματική και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από κτίρια.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κόκκους σιταριού (AB)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Πεδίο ΕφαρμογήςΔόση και συχνότητα εφαρμογής
Πεδίο ΕφαρμογήςΣτόχοι

Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς (μόνο γύρω από κτίρια) χώρους

Rattus norvegicus (Αρουραίοι)

Mus musculus (Ποντικοί)

Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείστε μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.

Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.

Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί.

Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.

Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.

Παρατηρήσεις

Εγκεκριμένες χρήσεις

Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης: 
Τρωκτικοκτόνο για μη επαγγελματική και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από κτίρια.
 
Μέθοδος (οι) Εφαρμογής:
 
Επαγγελματική χρήση
Εντός δολωματικών σταθμών ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
 
Μη επαγγελματική χρήση
Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
Για χρήση εναντίων αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για ένα σημείο δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό). Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / Τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται χειρονακτικά στην προσβεβλημένη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.
Μην ανοίγετε τα φακελάκια με το δόλωμα.
Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
 
Κατηγορία (ες) Χρηστών:
Επαγγελματική χρήση
Μη Επαγγελματική (Ερασιτεχνική) χρήση

Σχετικά αρχεία

Συσκευασίες:

Κουτί

100 gr (2 σακ. x 50 gr) 

Ανά 50

Κουτί

200 gr (4 σακ. x 50 gr)

Ανά 40

Κουτί 500 gr (10 σακ. x 50 gr) Ανά 30
Σακούλα  2.5 Kg Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).