1. Πολυετής εμπειρία (από το 1961) και υψηλής κατάρτισης τεχνικό και επιστημονικό
  Η πολυετής εμπειρία μας στον κλάδο και το υψηλής κατάρτισης τεχνικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της εταιρείας, αποτελούν εγγύηση για την παροχή προϊόντων λίπανσης και φυτοπροστασίας που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη.
 2. Παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων με εστίαση στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας
  Δίνοντας έμφαση στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της και στην παροχή υψηλών προδιαγραφών προϊόντων λίπανσης και φυτοπροστασίας, η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008, για την Παραγωγή-Τυποποίηση, Συσκευασία, Αποθήκευση και Διακίνηση-Διανομή προϊόντων λίπανσης και φυτοπροστασίας.
 3. Πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων
  Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, αποτελούμενο  από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.
 4. Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού
  Η ΕΛΛΑΓΕΡΤ ΑΒΕΕ συνεχώς αναπτύσσει εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου με σκοπό την παροχή ενός ολοκληρωμένων πακέτου προϊόντων φυτοπροστασίας και λίπανσης.
 5. Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τυποποίησης, συσκευασίας αποθήκευσης προϊόντων φυτοπροστασίας και λίπανσης για τρίτους
  Η πολυετής - συσσωρευμένη εμπειρία μας (από το 1961) στο αντικείμενο της τυποποίησης, συσκευασίας αποθήκευσης και διανομής, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων φυτοπροστασίας και λίπανσης καθώς και η εγκατάσταση και εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθιστούν την ΕΛΛΑΓΕΡΤ ΑΒΕΕ από τους πλέον ανταγωνιστικούς και αξιόπιστους συνεργάτες μεγάλων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες μας εμπιστέυονται για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης προϊόντων φυτοπροστασίας και λίπανσης.
 6. Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας (προδιαγραφών SEVESO)
  Πλήρης κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης ιδιόκτητων προϊόντων αλλά και προϊόντων για τρίτους.
 7. Δυνατότητα Συσκευασίας όλων των τύπων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  1. Υγρά (EC, SL, AS),
  2. Σκόνες (WP, D),
  3. Κοκκώδη (G),
  4. Εναιωρήματα (F).
 8. Άριστος ποιοτικός έλεγχος
  1. Τυποποίησης,
  2. Συσκευασίας.
 9. Διαχείριση Απόβλητων και εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004)
  1. Επεξεργασία/ διαχείριση υγρών απόβλητων,
  2. Κατακράτηση σκονών,
  3. Κατακράτηση οσμών,
  4. Καθαρισμός και καταστροφή ή ανακύκλωση κενών υλικών συσκευασίας πρώτων υλών.
 10. Γεωγραφική Θέση: Σημαντική μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)
  1. Εύκολη πρόσβαση,
  2. Κομβικό σημείο,
  3. Γειτνίαση με λιμένες, σιδηροδρομικούς άξονες, μεγάλες - κεντρικές οδικές αρτηρίες.