Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1961, ως Ομόρρυθμη Εταιρεία, από τον κ. Αγησίλαο Παπαδόπουλο. Η εταιρεία ξεκίνησε να εμπορεύεται φυτοπροστατευτικά προϊόντα πανελλαδικά, με κύριο γνώμονα την ποιότητα και την εξυπηρέτηση. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε η πρώτη αποθήκη της εταιρείας στην Μάνδρα Αττικής.

Το 1974 μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και αμέσως μετά προχωράει σε σημαντικές επενδύσεις σε πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Η αναπτυξιακή της πορεία είναι δεδομένη καθόσον τα επόμενα χρόνια η εμπορική της δραστηριότητα αναπτύσσεται ραγδαία, συγχρόνως δε, συνάπτει συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες του κλάδου στον τομέα τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στα τέλη της δεκαετίας του 90', η εταιρεία επενδύει στην κατασκευή νέων αποθηκών, ειδικά σχεδιασμένων να ανταποκρίνονται στη νομοθεσία που απαιτείται για την αποθήκευση και διακίνηση χημικών προϊόντων (Οδηγία SEVESO) καθώς και σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, ώστε να καλύπτει τις διεθνείς FAO προδιαγραφές των προϊόντων της.

Η πρώτη δεκαετία του 2000 μας βρίσκει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των αμιγώς ελληνικών εταιρειών, με σημαντικές εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες εγχώριες και διεθνής εταιρείες του κλάδου των προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης, με νέους στόχους και την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων, σε μια γεωργία που συνεχώς εξελίσσεται και σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση και έγκριση των προϊόντων φυτοπροστασίας.

Ήδη από το 2007 η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει, πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008, για την τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση και διανομή προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004. Παράλληλα, η εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών-συνεργατών της, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύγχρονο λογισμικό ιχνηλασιμότητας, μέσω συστήματος ανίχνευσης Barcode, με στόχο τη σωστή διαχείριση των προϊόντων της. Η υιοθέτηση της εν λόγω τεχνολογίας διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μας. Οι πελάτες - συνεργάτες μας έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το διεθνές σύστημα κωδικοποίησης με barcode των προϊόντων της εταιρίας μας, ώστε να βελτιώσουν όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα όλων των εμπλεκόμενων μερών και κρίκων και την παραγωγικότητα των ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν.

Στην ΕΛΛΑΓΡΕΤ θεωρούμε ότι στην προσπάθεια μας αυτή, σημαντικός αρωγός είναι το επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό μας, που έχει προσφέρει και προσφέρει τα μέγιστα στη καθημερινή λειτουργία και υλοποίηση των εταιρικών στόχων καθώς και οι συνεργάτες μας οι οποίοι είναι αποδέκτες της προσπάθειας αυτής σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας, με ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σε σύγχρονα - υψηλών προδιαγραφών προϊόντα φυτοπροστασίας και θρέψης, εμείς αλλάζουμε, παραμένουμε όμως πιστοί στη φιλοσοφία του ιδρυτή μας:

Ποιότητα, Εξυπηρέτηση, Ανταγωνιστικότητα, Σεβασμός στο Περιβάλλον.