ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Βιοκτόνα - Δημόσιας Υγείας (Εντομοκτόνα, Τρωκτικοκτόνα)

Killer AB (Grain bait)

Code: Killer AB (Grain bait)

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Brodifacoum 0.005% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

Περιέχει τον πικραντικό - αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

Χρώμα: μπλε

Μορφή:

AB, Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κόκκους σιταριού

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Τρωκτικοκτόνο για μη επαγγελματική και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από κτίρια.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κόκκους σιταριού (AB)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Πεδίο ΕφαρμογήςΔόση και συχνότητα εφαρμογής
Πεδίο ΕφαρμογήςΣτόχοι

Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς (μόνο γύρω από κτίρια) χώρους

Rattus norvegicus (Αρουραίοι)

Mus musculus (Ποντικοί)

Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείστε μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.

Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.

Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί.

Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.

Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.

Παρατηρήσεις

Εγκεκριμένες χρήσεις

Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης: 
Τρωκτικοκτόνο για μη επαγγελματική και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από κτίρια.
 
Μέθοδος (οι) Εφαρμογής:
 
Επαγγελματική χρήση
Εντός δολωματικών σταθμών ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
 
Μη επαγγελματική χρήση
Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
Για χρήση εναντίων αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για ένα σημείο δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό). Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / Τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται χειρονακτικά στην προσβεβλημένη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.
Μην ανοίγετε τα φακελάκια με το δόλωμα.
Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
 
Κατηγορία (ες) Χρηστών:
Επαγγελματική χρήση
Μη Επαγγελματική (Ερασιτεχνική) χρήση

Σχετικά αρχεία

Συσκευασίες:

Κουτί

100 gr (2 σακ. x 50 gr) 

Ανά 50

Κουτί

200 gr (4 σακ. x 50 gr)

Ανά 40

Κουτί 500 gr (10 σακ. x 50 gr) Ανά 30
Σακούλα  2.5 Kg Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.