ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Βιοκτόνα - Δημόσιας Υγείας (Εντομοκτόνα, Τρωκτικοκτόνα)

Bonirat Pasta Bait

Code: Bonirat Pasta Bait

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Difenacoum 0.005% β/β

Βοηθητικές ουσίες 99,995% β/β

Περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate

Χρώμα: Κόκκινο

Μορφή:

RB, Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus norvegicus). Αρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις / Φάσμα Δράσης
Είδος / ΣτόχοςΠεδίο Εφαρμογής(*)Ένταση ΠροσβολήςΔοσολογία

Αρουραίοι (Rattus norvegicus)

Εσωτερικοί χώροι και γύρω από τα κτίρια

Υψηλή

100 γρ. ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα

Χαμηλή

100 γρ. ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα

Υπόνομοι

-

150 γρ. ανά θέση δόλωσης

Ποντικοί (Mus musculus)

Εσωτερικοί χώροι και γύρω από τα κτίρια

Υψηλή

50 γρ. ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα

Χαμηλή

50 γρ. ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα

 

(*) Χρήση του προϊόντος μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων/ μυοκτονιών που έχουν άδεια απο το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

Παρατηρήσεις

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

1) Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών και σε υπονόμους. 

2) Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

3) Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς. 

4) Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

5) Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

6) Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

7) Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.

8) Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

9) Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

 

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

Για επαγγελματίες χρήστες:

  • Για χρήση κατά τον ποντικών, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (που μπορεί αν είναι και επαναχρησιμοποιούμενοι) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από το άνοιγμα (resistance).
  • Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών επάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν προστασία από το άνοιγμα, ώστε το δόλωμα να είναι προφυλαγμένο εντός του δολωματικού σταθμού. Στην περίπτωση όπου τα δολώματα δεν τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών μπορούν να τοποθετούνται σε δίσκους (trays) και να τοποθετούνται σε προφυλαγμένες θέσεις δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσιτά σε οργανισμούς μη στόχους (ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, πτηνά).
  • Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνετε σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

Λοιπές Πληροφορίες

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS08

GHS08

Συσκευασίες:

Δοχείο

   5 Kg

-

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.