ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

FOLLOW 80 WG

Code: FOLLOW 80 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Folpet 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες 15,79% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση, κατά ευρέος φάσματος μυκητολογικών ασθενειών. Δρα σε πολλαπλά σημεία.
Το δραστικό συστατικό folpet ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων των μυκήτων και την ανάπτυξη του μυκηλίου, μέσω πολλαπλής δράσης σε υποκυτταρικό επίπεδο (αναστέλλει την αναπνοή, επηρεάζει τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης και την κυτταροδιαίρεση).

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60464/29.06.2015

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ. (max)/ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος (max)/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια)

Φόμοψη
(Phomopsis viticola)

120 - 187,5

187,5

40 – 100

Εφαρμογές που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης, πριν από τα πρώτα συμπτώματα, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.

8│10 – 14

28

Περονόσπορος
(Plasmopara viticola)

120 - 187,5

187,5

40 – 100

1η εφαρμογή: Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ.
2η: Μετά από 10 ημέρες
3η: Λίγο πριν την άνθηση
4η: Λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
Βοτρύτης
(Botrytis cinerea)
 
Μαύρη σήψη
(Guignardia bidwellii, Coniella diplodiella)

120 - 187,5

187,5

40 – 100

1η: Τέλος της άνθησης
2η: Αρχή της καρπόδεσης
3η: Πριν το κλείσιμο των σταφυλιών
4η: Αρχή ωρίμανσης.

Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια)

Περονόσπορος
(Plasmopara viticola)
150 150 100 Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης, μέχρι το κλείσιμο των σταφυλιών (BBCH 14-79). 4│7 – 10 56
Σολανώδη: Τομάτα (Θ)
Περονόσπορος
(Phytophthora Infestans)
150 150 100 Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71). 3│7 7
Σολανώδη: Τομάτα (Υ)
Περονόσπορος
(Phytophthora Infestans)
150 100 100 Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71). 4│7 7

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

1. Εφαρμόζεται προληπτικά. 

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στο αμπέλι στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το FOLLOW 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. folpet, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά FRAC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Σακούλα

300 gr

 Ανά 30

Σακούλα 750 gr  Ανά 20

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.