ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

DIFENOFIN® 250 EC

Code: DIFENOFIN® 250 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Difenoconazole 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 75,81% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Mυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τo δραστικό συστατικό difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διελασματικά και έχει προληπτική δράση. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του συνίσταται στην παρεμπόδιση της απομεθυλίωσης του C14 κατά την διαδικασία βιοσύνθεσης της εργοστερόλης. Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε Mηλιά, Σπαράγγι και Ζαχαρότευτλα.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

61028/14.10.2021

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI (γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος                     κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα  

Κερκοσπορίωση 

(Cercospora beticola)

- 40-50 50-100

Εφαρμογές από το στάδιο της κάλυψης του 10% του εδάφους από την καλλιέργεια μέχρις ότου η ρίζα αποκτήσει συγκομίσιμο μέγεθος (BBCH 31-49).

3│21 21

ΛαχανικάΣπαράγγι

Σκωρίαση 

(Puccinia sp.)

- 50 50-100

Εφαρμογές από το στάδιο όπου σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών (ΒΒCH 41-89).

3│14 ΔΟ
Μηλοειδή: Μηλιά

Φουζικλάδιο 

(Venturia Inaequalis)

15-20 30 100-150 Εφαρμογές από την αρχή της άνθισης μέχρις ότου οι καρποί αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (ΒΒCH 61-84). 3│10 14

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Εφαρμόζετε την χαμηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι χαμηλή και την υψηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Καμία.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία difenoconazole, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

  • η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
  • να μην γίνονται πάνω από το 50% των συνολικών εφαρμογών στην καλλιέργεια με δραστικές αυτής της ομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Αρχεία Προϊοντος

Συσκευασίες:

Φιάλη

500 cc

Ανά 20

Φιάλη

    1 Lt

Ανά 10

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.