ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

METMAN 25 WP

Code: METMAN 25 WP

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Metalaxyl 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 73,7% β/β

Μορφή:

WP, Βρέξιμη Σκόνη

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
Το metalaxyl είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που αναστέλλει την ανάπτυξη του παθογόνου και το σχηματισμό σπορίων παρεμποδίζοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των μυκήτων. Η πρόσληψη της δραστικής είναι ταχεία μετά την εφαρμογή και η ακροπεταλική κυρίως κίνηση επιτρέπει την προστασία της νεαρής βλάστησης.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

61039/25.05.2021 

Short Description

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος / Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αµπέλι* (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών)

Περονόσπορος

(Plasmopara viticola)

80-200 80 40-100

Ψεκασμός από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι την έναρξη της ωρίμασης (BBCH 14-81).

2│21  14
Eσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Πορτοκαλιά

Φυτόφθορα 

(Phytophthora spp.)

40-80 80 100-200 Ψεκασμός από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 19-85). 3|10 14
- 150 - Στάγδην άρδευση από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 19-85). 1
Λαχανικά (Υ)Μαρούλι, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια

Περονόσπορος 

(Bremia lactucae)

80-200 80 40-100

Ψεκασμός από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 14-69).

3|10 14
Πατάτα

Περονόσπορος 

(Phytophthora infestans)

80-200 80 40-100 Ψεκασμός από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το τέλος της άνθησης της 1ης ταξιανθίας (BBCH 14-69). 3|10 14
Σολανώδη (Θ+Υ)Μελιτζάνα, Τομάτα

Περονόσπορος 

(Phytophthora infestans)

80-200 80 40-100

Στάγδην άρδευση από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το άνοιγμα των ανθέων σε 9 ή περισσότερες ταξιανθίες (BBCH 14-69).

3|10 14
Σολανώδη (Θ)Πιπεριά

Περονόσπορος 

(Phytophthora capsici)

- 150 -

Στάγδην άρδευση από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το άνοιγμα των ανθέων σε 9 ή περισσότερες ταξιανθίες (BBCH 14-69).

2|14 14
Φράουλα (Θ)

Φυτόφθορα 

(Phytophthora fragariae)

250-300 125-400 50-150 Στάγδην άρδευση από την έκπτυξη του 3ου φύλλου μέχρι την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού (μετά την πτώση των πετάλων) (BBCH 13-71). 1 14

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

* Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

1. Να ρυθμίσετε τη δόση ανά εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
2. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά όταν το επίπεδο της προσβολής είναι χαμηλό.
3. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μπορεί να μειωθεί εάν βρέξει μέσα σε 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Να μην συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

 • Διαχείριση ανθεκτικότητας:
  Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία metalaxyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά FRAC. Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των μυκήτων.
 • Συνιστάται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των καλλιεργειών για καλύτερα αποτελέσματα της διασυστηματικής δράσης του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

 • 14 ημέρες στο αμπέλι.
 • Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

Συσκευασίες:

Σακούλα    500 gr Ανά 20
Σακούλα        1 Kg Ανά 15

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

 • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
 • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
 • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
 • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
 • Quality control services.
 • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.