ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

REVENGE 200 SL

Code: REVENGE 200 SL

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Acetamiprid 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 82,2% β/β

Μορφή:

SL, Πυκνό Διάλυμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, µε ευρύ φάσµα δράσης εναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσµεύοντας τους µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το Revenge 200 SL κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά βάσει της υπ’ αρ. 2721/49957/14.03.2019 άδειας παράλληλου εμπορίου του Υ.Α.Α.Τ

Short Description

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής                                 

MAE│ME(β)  

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                            κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.) 

Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)  Ευδεμίδα (Lobesia botrana)  35-45  45 20-100 Ψεκασμός κάλυψης σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.   1  7  
Τζιτζικάκια
(Scaphoideus titanus),
(Empoasca vitis)                        
 25-35 35  20-100 
Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι
Αφίδες (Aphis gossypii)
ΧΗΣ*: Καφέ βρωμούσα (Halyomorpha halys)
 - 20  50-80 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.  2│20 14 
Βιομηχανικά φυτά: Ελαιοκράμβη

Αφίδες (Brevicoryne Brassicae)

- 25 10-40 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.      2│7 20
Σκαθάρι της γύρης (Meligethes aeneus, Phyllotreta atra)
- 30 10-40
Ελιά Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)
50 50 50-100 Ψεκασµός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύµφωνα µε τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. 2│14 7
Δάκος της ελιάς (Bactrocera oleae) 25-50 50 50-100 Ψεκασµός καλύψεως σύµφωνα µε τις συλλήψεις των ακµαίων στις παγίδες.
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Κουμ κουάτ, Λάιμ, Λεμόνια, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπα
Αφίδα βαμβακιού (Aphis gossypii),
Μαύρη αφίδα 
(Toxoptera aurantia),
Πράσινη αφίδα 
(Aphis spiraecola)
 25  35  60-140 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.  2│30 Εσπεριδοειδή (Δόση 70 κ.εκ./στρ.): 14

 

Πορτοκαλιά, Γκρέιπφρουτ (Δόση 150 κ.εκ./στρ.): 60

 

Κουμ κουάτ, Λάιμ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Φράπα (Δόση 150 κ.εκ./στρ.): 30

Κόκκινη ψώρα 
(Aonidiella aurantia),
Παρλατόρια 
(Parlatoria pergandii),
Ψευδόκοκκος 
(Planococcus citri)
50-70 150 100-200
Φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella)
35-50 50-70 100-140

Λαχανικά: Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο, Κόκκινο σινάπι, Ρόκα 

Αφίδες (Nasonovia ribis- nigri)
- 25-35 50-100 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.  1  7
Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)
20-25 50-100 

Λαχανικά (Υ): Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο

Πλουτέλλα 
(Plutella xylostella)
 - 25-35  50-100  Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.  1 14 
Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά
Αφίδα αχλαδιού 
(Dysaphis pyri),
Ρόδινη αφίδα 
(Dysaphis plantaginea)
25 25 100-150 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. 2│20 14

Πράσινη αφίδα 
(Aphis pomi)
15-25 25 100
Φυλλορύκτες 
(Phyllonorycter blancardella),
Plyllonorycter corylifoliellaLeucoptera malifoliella)
25-35 35 100-150
Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella)
35-50 50 100-150 Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. 2│8 14
Οπλοκάμπη 
(Hoplocampa sp.)
35-50 50 100-150 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. 2│20 14
 Πατάτα 
Αφίδες 
(Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae)
 - 20 30-60  Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. 2│7   7 
Δορυφόρος 
(Leptinotarsa decemlineata)
10-15  40 

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά   

Αφίδες 
(Hyalopterus pruni),
(Brachycaudus sp.)
25 25 30-60 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.   2│20     14   
Πράσινη αφίδα 
(Myzus persicae),
Τζιτζικάκια 
(Empoasca sp.)
Φυλλορύκτες 
(Leucoptera malifoliella, Phyllonorycter blancardella)
25-35 35 100-150
Καρπόκαψα (Cydia molesta)

Ανάρσια (Anarsia lineatella)

35-50 50 100-150 Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
Θρίπες 
(Thrips meridionalis)
35-50 50 60-150 Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.
 Πυρηνόκαρπα: Δαμασκηνιά 
 
Αφίδες 
(Myzus persicae), (Hyalopterus pruni),
Φυλλορύκτες 
(Leucoptera malifoliella
Phyllonorycter blancardella)
 25  25  100   Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.  2│20   14 
Καρπόκαψα 
(Cydia funebrana)
Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
 Πυρηνόκαρπα: Κερασιά 
Μαύρη αφίδα 
(Myzus cerasi)
15-25 25 100-150   Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.   2│14  3 
Ραγολέτις 
(Rhagoletis cerasi)
15-25  35  100-150 

Σολανώδη (Y+Θ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα

Αλευρώδης 
(Trialeurodes vaporariorum), 
(Bemisia tabaci)
35-50  35-50 100-170  Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.  2│20 Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ): 3
Αφίδες 
(Macrosiphum euphorbiae),
Πράσινη αφίδα 
(Myzus persicae)
20-25 20-25 50-100 Πιπεριά (Υ+Θ) Μελιτζάνα (Υ) Τομάτα (Υ): 7

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

(δ) Μ/Ε: Μη εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

(1) Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.
(2) Μην ψεκάζεται κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικονίαση.
(3) Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

* ΧΗΣ: Χρήση Ήσσονος Σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Να μην γίνει επανείσοδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιαλίδιο   10 cc Ανά 50
Φιάλη 100 cc Ανά 30
Φιάλη 250 cc Ανά 30
Φιάλη 500 cc Ανά 20
Φιάλη     1 lt Ανά 10

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.