ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

Fluton 50 SC

Code: Fluton 50 SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Fluometuron 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 56.44% β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70332/18.03.2019 (Σχετικές Αποφάσεις YAAT, Downloads)

Short Description

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος /Χρόνος Εφαρμογής MAE(β) PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)
Βαμβάκι  Καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. 250-400  20-40 Προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά BBCH 00-09.  1  M/E
Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

(γ) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

Παρατηρήσεις

1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.
2. Σε 7-10 μέρες από την εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να ‘ενεργοποιηθεί το fluometuron.
3. Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Βλήτα (Amaranthus sp.) – AMASS
Λουβουδιά (Chenopodium album) – CHEAL
Χαμομήλι (Matricaria recutita) – MATCH
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria) – POLPE
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) – POLAV
Γλιστρίδα ή Αντράκλα (Portulaca oleracea) – POROL
Λάπαθο (Rumex spp) – RUMSS
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris) – SENVU
Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) – SINAR
Αγριοντοματιά (Solanum nigrum) – SOLNI
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium) – XANST

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια:

Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti) – ABUTH
Τάτουλας (Datura stramonium) – DATST
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli) – ECHCG
Σετάρια (Setaria sp.) – SETSS

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.), όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά την εφαρμογή του Octon, στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν μπιζέλια, μετά από άροση σε βάθος 20 εκατοστών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν/φυτευτούν, μετά από άροση σε βάθος 20 εκατοστών οι εξής καλλιέργειες:
-ηλίανθος μετά την παρέλευση 200 ημερών
-βρώμη μετά την παρέλευση 250 ημερών
-κρεμμύδι μετά την παρέλευση 485 ημερών
-τομάτα μετά την παρέλευση 635 ημερών
-σινάπι μετά την παρέλευση 730 ημερών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Σχετικά αρχεία

Συσκευασίες:

Φιάλη

  1 lt

Ανά 16

Δοχείο

  5 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.