ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

Kitrofin 10 EC

Code: Kitrofin 10 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Pyriproxyfen 10% β/o
Βοηθητικές ουσίες 88,91% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και γενικά μυζητικά έντομα). Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο) παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                           κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού

κ.εκ. σκευάσματος/ στρ.

(μέγιστο)

Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Βαμβάκι

Αλευρώδεις

(Bemisia tabaci)

 -  50 40-80  Πριν το άνοιγμα  των καρυδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (έως BBCH 79).  1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Ελιά  

Λεκάνιο

(Saissetia oleae)

 30 37,5  100-125  Πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς (3) (BBCH 09-59).  1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
 

Εσπεριδοειδή: Λεμονιά, Μανταρινιά Πορτοκαλιά

 Κοκκοειδή

(Saissetia oleae,

Lepidosaphes beckii,

Aonidiella aurantii,

Parlatoria pergandei)

 35-75  225 200-300  Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς.  1  28
ΜηλοειδήΑχλαδιά, Μηλιά  

Κοκκοειδή

(Quadraspidiotus perniciosus,

Pseudaulacaspis pentagona)

 30 30  80-100  Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων  προνυμφικών σταδίων κατά  προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59).  1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Πεύκα (αστικών και περιαστικών περιοχών) Marchalina

hellenica

 75 Καλή διαβροχή Όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών (4).

(με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.)

 Μ/Ε
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Κερασιά  

Κοκκοειδή

(Quadraspidiotus perniciosus,

Pseudaulacaspis pentagona)

 30 30  80-100   

Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά  προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59).

 1  14
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά

Κοκκοειδή

(Quadraspidiotus perniciosus,

Pseudaulacaspis pentagona)

 30 30  80-100  Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά  προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59).  1  14
Σολανώδη (Θ)Αγγούρι, Τομάτα

Αλευρώδεις

(Trialeurodes vaporariorum,

Bemisia tabaci)

 50 75  100-150  Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (2) (BBCH 50-89). 2│10-15 (1)  3
Σολανώδη (Θ)Πιπεριά

Αλευρώδεις

(Trialeurodes vaporariorum,

Bemisia Tabaci)

 50 75  100-150  Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (2) (BBCH 50-89). 2│10-15 (1)

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

1. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25oC και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.
2. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του KITROFIN.
3. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της Parlatoria oleae.
4. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί:

 • Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας.
 • Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το Marchallina hellenica μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου.
 • Απαγορεύσεις:
  Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα.
  Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών.
  Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον.
 • Περιορισμοί προφυλάξεις:

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό.
Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.
Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.
Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου Marchallina hellenica σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:

Α. Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.
Β. Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει pyriproxyfen σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη   25 cc Ανά 50
Φιάλη   50 cc Ανά 30
Φιάλη 250 cc Ανά 24
Φιάλη 500 cc Ανά 20
Φιάλη     1 lt  Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

 • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
 • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
 • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
 • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
 • Quality control services.
 • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.