ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

Ostria® 45 EW

Κωδικός: Ostria® 45 EW

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

2,4-D οξύ 45% β/ο (υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας: 67,84% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 34,04% β/β

Μορφή:

EW, Γαλάκτωμα της μορφής λάδι σε νερό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη).

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη αύξηση των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή των φύλλων και των νεαρών βλαστών τους και επηρεάζει την αναπνοή, τα αποθέματα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, και την κυτταρική διαίρεση. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Γαλάκτωμα της μορφής λάδι σε νερό (EW)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο PHI (β,γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Χειμερινά Σιτηρά: Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι

Πλατύφυλλα ζιζάνια (1)

75-80

25-30

Στάδιο της καλλιέργειας:

Από το τέλος του αδελφώματος μέχρι την αρχή του καλαμώματος (πρώτο κόμβο)

1

ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

(γ) M/E: Μη εφαρμόσιμο

(δ) ΔΟ: To PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

(1) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Λουβουδιά (Chenopodium album), Ρανούγκουλος (Ranunculus arvensis), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum).

Μέτρια Ευαίσθητα ζιζάνια:

Κίρσιο (Cirsium arvense), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis).

Παρατηρήσεις:

 1. Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη.
 2. Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται, από το μπουμπούκιασμα μέχρι λίγο πριν από την άνθηση.
 3. Για τον καλύτερο έλεγχο του κίρσιου (Cirsium arvense) η εφαρμογή πρέπει να καθυστερήσει μέχρι αυτό να αποκτήσει ύψος 15-20 εκ.
 4. Οι μεγαλύτερες δόσεις και ο μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού συνιστάται όταν τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερα ή και σε μεγαλύτερη πυκνότητα.
 5. Μην ψεκάζετε πριν το αδέλφωμα ή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους.
 6. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
 7. Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμώδη εδάφη και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο 2,4-D.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

800 cc

Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
 • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
 • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
 • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).