ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

SELAS 24 EC

Code: SELAS 24 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Clethodim 24% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 72,9% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                                 κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι

Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα

Πατάτα

Σολανώδη: Τομάτα

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides),

Αγριοβρώμη (Avena sterilis),

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli),

Σετάριες (Setaria spp.)

75-100 + 0,5% λάδι*

20-40

Ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο από 2-3 φύλλων μέχρι το στάδιο του αδελφώματος.

1

Βαμβάκι: 120

Ζαχαρότευτλα: 110

Πατάτα: 60

Τομάτα: 30

Βέλιουρας (Sorghum halepense)

100-125 + 0,5% λάδι*

20-40

Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ.

1

Αγριάδα (Cynodon dactylon)

125-150 + 0,5% λάδι*

20-40

Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ.

1

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

*Να χρησιμοποιείται ένα μη φυτοτοξικό παραφινικό ορυκτέλαιο.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα, εκτός από την προσθήκη λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται.

Φυτοτοξικότητα:

Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα, το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους, προστατευόμενα από το κρύο.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7 Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου.

SZ9 Ψεκάστε με πίεση ως 3 Atm (40-50 psi).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με διάλυμα 50ml Agral ανά 100/hl νερού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει καλλιέργεια δημητριακών, είναι αναγκαία μία περίοδος αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

    1 lt

Ανά 16

Δοχείο

    3 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.