ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

RIBBON 12 EC

Code: RIBBON 12 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Myclobutanil 12% β/o
Βοηθητικές ουσίες 86,66% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60.037/11.01.2006 

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι

Ωίδιο (Uncinula necator)

15-25

7-37

50-150

Βασική εφαρμογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.

3

21

Καλλωπιστικά φυτά: Γαρυφαλλιά

Σκωρίαση (Phragmidium sp.)

40-50

20-50

50-100

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

5

Μ/Ε

Καλλωπιστικά φυτά: Τριανταφυλλιά

Μελανή κηλίδωση (Diplocarpon rosae)
Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)

40-50

20-50

50-100

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες.

5

Μ/Ε

Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι

Ωίδιο (Sphaerotheca spp., Erysiphe spp., Oidium sp.)

40-50

20-50

50-100

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.

5

7

Μηλοειδή: Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)
Ωίδιο (Podosphaera leucotricha)

30-40

30-80

100-200

Στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο).

4

21

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μουσμουλιά

Φουζικλάδιο (Venturia pirina, Fusicladium eriobotryae)

30-40

30-80

100-200

Στα στάδια πράσινης, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα.

4

21

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Ωίδιο (Podosphaera oxyacanthae, Sphaerotheca pannosa)

30-40

45-100

150-250

Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα.

3

21

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

(1) Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές.
(2) Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS02

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιαλίδιο

      50 cc

Ανά 50

Φιάλη     100 cc Ανά 30
Φιάλη     250 cc Ανά 30
Φιάλη     400 cc Ανά 30

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.