ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

Morgan 83 WP

Code: Morgan 83 WP

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Captan 83% β/β
Βοηθητικές ουσίες 8,8% β/β

Μορφή:

WP, Βρέξιμη Σκόνη

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

 

Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά

Κορύνεο (Stigmina carpophila)

 

150

 
225 100-150 Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. 2  

Έως την πλήρη άνθηση

Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa)

Α) Αρχή της άνθησης
Β) Πλήρης άνθηση

Καλλωπιστικά Φυτά

Προσβολή λαιμού (Pythium spp., Rhizoctania spp.)

150 150 50-100

Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.

1 Μ/Ε

Κολοκυνθοειδή (Υ): Πεπόνι

Προσβολή λαιμού (Pythium spp.)

150 150 50-100

Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.

1 21

Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)

Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.

3

Μηλοειδή: Αχλαδιά

Φουσικλάδιο (Venturia pirina)

150 300 100-200
Α) Πράσινη κορυφή
Β) Λευκή κορυφή
Γ) Πτώση πετάλων
Δ) 10-15 ημέρες αργότερα
4

Έως το στάδιο του καρπιδίου

Μηλοειδή: Μηλιά

Φουσικλάδιο (Venturia inaequalis)

150 300 100-200
Α) Πράσινη κορυφή
Β) Ρόδινη κορυφή
Γ) Πτώση πετάλων
Δ) 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο)
4

Έως το στάδιο του καρπιδίου

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά

Εξώασκος (Taphrina deformans)

150 375 100-250

Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.

1 21

Κορύνεο (Stigmina carpophila)

Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης.

4

Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa)

Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης:
Α) Ρόδινη κορυφή
Β) 50% άνθηση
Γ) Πλήρη άνθηση
Δ) Έως και αμέσως μετά την πτώση των πετάλων

Πυρηνόκαρπα: Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

  

Εξώασκος (Taphrina deformans)

150 375   100-250    Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. 1

Έως την πτώση των πετάλων

 

Κορύνεο (Stigmina carpophila)

Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης.

4

Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa)

Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης:
Α) Ρόδινη κορυφή (για την Κερασιά στο 10% της άνθησης)
Β) 50% άνθηση
Γ) Πλήρη άνθηση
Δ) Πτώση των πετάλων

Σολανώδη (Y): Πιπεριά

 
Αλτερναρίωση (Alternaria solani),
Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)
150  150 50-100  

Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.

3

Έως το τέλος της πρώτης ανθοφορίας

Προσβολή λαιμού (Pythium spp.)

Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.

1

Σολανώδη (Y): Τομάτα

 
Αλτερναρίωση (Alternaria spp.),
Σεπτορίωση (Septoria lycopersici),
Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)
150  150 50-100   Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα και επανάληψη ανά 15 ημέρες. 3  

Έως το τέλος της πρώτης ανθοφορίας

Προσβολή λαιμού (Pythium spp., Rhizoctania solani)

Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.

1

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

(γ) Μ/Ε: Μη εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

  • Έχει μέτρια δράση στη καταπολέμηση του Περονόσπορου, της Ανθράκνωσης, της Σκληρωτινίασης και της Κλαδοσπορίασης της τομάτας, της πιπεριάς και του πεπονιού.
  • Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Προκαλεί φυτοτοξικότητα σε μερικές ποικιλίες μηλιάς (π.χ. RED DELICIOUS, WINESAP) και αχλαδιάς (π.χ. D’ ANJOU, BOSC).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάσθηκε με CAPTAN επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Σχετικά αρχεία

Συσκευασίες:

Κουτί

    100 gr

Ανά 48

Κούτι     750 gr Ανά 16
Κουτί        1 Kg Ανά 16
Κουτί     1,5 Kg Ανά 10

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.