ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

PIRGUS 80 WG

Code: PIRGUS 80 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Fosetyl-Al 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 17,53% β/β

Μορφή:

WG, Βρέξιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60949/07.04.2020 

Short Description

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

 

Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

250

250

60-100

Ψεκασμοί που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης (BBCH 12).

3│10

28

Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Πορτοκαλιά, Φράπα

Φυτόφθορα (Phytophthora spp.)

300

330-600

110-200

3 ψεκασμοί: 

1ος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης (Απρίλιο - Μάιο),
2ος ψεκασμός τον Ιούλιο - Αύγουστο,
3ος ψεκασμός Οκτώβριο - Δεκέμβριο (BBCH 37-81).

3│30

14

Καλλωπιστικά* (Θ+Υ) Φυτόφθορα (Phytophthora spp.) 250 100-120 250-300 Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. 1-3│30 Μ/Ε
5-10 γρ./τετ. μέτρο 100 - Ριζοπότισμα. 1-2│30
Κολοκυνθοειδή (Θ+Υ): Αγγούρι

Περονόσπορος
(Pseudoperonospora cubensis)

- 250 30-100 Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10). 4│10 3

Κολοκυνθοειδή (Θ+Υ):
Κολοκυθάκι, Κολοκύθι

Περονόσπορος
(Pseudoperonospora cubensis)

200-300 160-300 80-100 Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). 1-3│8-10 3

Κολοκυνθοειδή (Θ+Υ):
Καρπούζι, Κολοκύθα, Πεπόνι

Περονόσπορος
(Pseudoperonospora cubensis)

200-300 160-300 80-100 Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). 1-2│8-10 3
Λαχανικά (Θ+Υ): Μαρούλι Περονόσπορος (Bremia lactucae) - 250 30-100 Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10). 4│10 15

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά,  Μηλιά, Μουσμουλιά

Βακτηρίωση (Pseudomonas syringae)

 

300

 

300

 

80-120

Ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων έως το στάδιο καρπών διαμέτρου 10mm (στάδιο καρπιδίου) (BBCH 69-71).  

2│30

 

15

Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (Phytophthora spp.)

1ος ψεκασμός την άνοιξη, Απρίλιο - Μάϊο,
2ος ψεκασμός τον Ιούνιο - Ιούλιο,
3ος ψεκασμός Οκτώβριο κατά το λήθαργο (BBCH 91-77).

3│30
Σολανώδη (Θ+Υ): Τομάτα Περονόσπορος (Phytophthora Infestans)  - 250  30-100  Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10).  3│30  3
Φράουλα (Θ+Υ) Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (Phytophthora cactorum) 250 250 100 Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). 1-3│8-10 14
- 10 Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση. 1 -

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

(1) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
*Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Δεν εφαρμόζεται.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

30 ημέρες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS05

Συσκευασίες:

Κουτί

            100 gr

Ανά 30

Σακούλα             400 gr Ανά 20
Κουτί                1 Kg Ανά 20
Κουτί             2,5 Kg Ανά 8

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.