ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG

Code: BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Cyprodinil 37,5% β/β
Fludioxonil 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες 36,84% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (fludioxonil) και ενός διασυστηματικού (cyprodinil) με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Τα φαινυλοπυρρολικά (fludioxonil) προκαλούν βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων. Οι ανιλινοπυριμιδίνες (cyprodinil), παρεμποδίζουν την απέκκριση λυτικών ενζύμων από τα παθογόνα.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60835/07.02.2019

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος / Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (Οινοποιήσιμο και Επιτραπέζιο)

Τεφρά σήψη  (Botrytis cinerea)

 80-100  100  80-100 Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από την άνθηση έως την ωρίμανση (BBCH 60-88).  1  21 (Οινοπ.)

7 (Επιτραπ.)

Κολοκυνθοειδή (Θ+Υ): Αγγούρι 

 

Τεφρά σήψη  (Botrytis spp.)

 80-100  100  80-100 Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από τον σχηματισμό των πρώτων καρπών έως να αποκτήσουν το τυπικό σχήμα και μέγεθος (ΒΒCH 71-79).  37-10  3
Πυρηνόκαρπα: Δαμασκηνιά

Φαιά σήψη  (Monilia sp.)

60-100 100 100 Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων (ΒΒCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση τους (BBCH 81-89)]. 37-10 7
Σολανώδη (Θ): Τομάτα, Μελιτζάνα

Τεφρά σήψη  (Botrytis spp.)

80-100 100 80-100 Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την άνθηση της 7ης ταξιανθίας για τη τομάτα/ 7ο άνθος για την μελιτζάνα έως και την πλήρη ωρίμανση όλων των καρπών (ΒΒCH 67-89). 37-10 3
Φράουλα (Θ+Υ)

Τεφρά σήψη  (Botrytis cinerea) 

125 100 80 Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων στο βάθος της ροζέτας έως το τέλος της συγκομιδής (BBCH 55-89).

210 (Θ), 1(Υ)

1 (Θ)

2 (Υ)

  
Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

1) Εφαρμόζεται προληπτικά εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνίσταται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες, τις φαινυλοπυρρόλες και τα δικαρβοξιμιδικά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07 

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί 200 gr Ανά 24
Κουτί 400 gr Ανά 20
Κουτί     1 Kg Άνα 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.