ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

PENCOL 10 EC

Κωδικός: PENCOL 10 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Penconazole 10% β/o
Βοηθητικές ουσίες 89,6% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Ανήκει στην ομάδα των Τριαζολών (DIMs) και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60875/26.06.2019 

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI (γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος                     κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)     

Ωίδιο 

(Uncinula necator)

30-40 15-40 50-100 Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα 3 φύλλα μέχρι οι περισσότερες ράγες στο τσαμπί να εφάπτονται μεταξύ τους (BBCH 13-79). 3│7-14 14
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Θ+Υ): Αγγούρι, Κολοκυθάκι 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca fuliginea, 

Erysiphe cichoracearum)

30-40

15-40

50-100

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79).

3│7-14 (Θ)

2│10 (Υ)

3
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Θ+Υ): Αγγουράκι (gherkin) 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca Fuliginea, 

Erysiphe cichoracearum)

 30-35  15-35  50-100 Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79).  

3│7-14 (Θ)

2│7-14 (Υ)

 3
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Θ+Υ): Καρπούζι, Κολοκύθα, Πεπόνι 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca Fuliginea, 

Erysiphe cichoracearum)

 30-40 15-40   50-100 Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79).  3│7-14  3
Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά

Ωίδιο 

(Podosphaera leucotricha)

 30-40 30-40  100  Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωμα των οφθαλμών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10mm περίπου (BBCH 01-71).  3│7-14  14
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Ροδακινιά

Ωίδιο

(Podosphaera oxyacanthae), (Sphaerotheca pannosa)

 30-40  30-40  100 Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωμα των οφθαλμών έως την αρχή χρωματισμού των καρπών (BBCH 01-71). 3│7-14   14
Σολανώδη: Τομάτα (Θ)

Ωίδιο 

(Leveillula taurica)

 30-40  15-40  50-100 Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από την αρχή της άνθησης μέχρι το 10% των καρπών να αποκτήσει το τυπικό χρώμα ωρίμανσης (BBCH 61-81). 3│7-14  3

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

  • Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής.

Λοιπές Πληροφορίες

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή του με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, κατά προτίμηση, επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs.

 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

100 cc

Ανά 30

Φιάλη

200 cc

Ανά 30

Φιάλη 400 cc Ανά 30

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).