ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

METMAN MZ 8/64 WP

Κωδικός: METMAN MZ 8/64 WP

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Metalaxyl 8% β/β + Mancozeb 64% β/β
Βοηθητικές ουσίες 16,3% β/β

Μορφή:

WP, Βρέξιμη σκόνη

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.
Περιέχει τις δραστικές ουσίες metalaxyl και mancozeb.
Το metalaxyl είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που αναστέλλει την ανάπτυξη του παθογόνου και το σχηματισμό σπορίων παρεμποδίζοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των μυκήτων. Η πρόσληψη της δραστικής είναι ταχεία μετά την εφαρμογή και η ακροπεταλική κυρίως κίνηση επιτρέπει την προστασία της νεαρής βλάστησης.
Το mancozeb είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής που δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλά σημεία.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος / Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι Περονόσπορος (Plasmopara viticola) 250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 4 φύλλων μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 14-81). 2│10  28
Βιομηχανικά Φυτά: Καπνός

Περονόσπορος (Peronospora hyoscyami)

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 2 φύλλων μέχρι το τέλος της ωρίμανσης των σπόρων (BBCH 12-89). 3│10 21
Πατάτα

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

Αλτερναρίωση (Alternaria solani)

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 4 φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης της πρώτης ταξιανθίας (BBCH 14-69). 4│10 21
Σολανώδη (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Τομάτα

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

250-325 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 4 φύλλων μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών (BBCH 14-87). 4│10 21

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:

1. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά όταν το επίπεδο της προσβολής είναι χαμηλό.
2. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μπορεί να μειωθεί εάν βρέξει ή αν ακολουθήσει πότισμα εντός δυο (2) ωρών από τον ψεκασμό.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Να μην συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και χρόνο εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
- Συνιστάται η εναλλαγή στις εφαρμογές με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλαμιδίων) προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των μυκήτων.
- Συνιστάται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των καλλιεργειών για καλύτερα αποτελέσματα της διασυστηματικής δράσης του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

19 ημέρες για την καλλιέργεια του αμπελιού.
Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Σακούλα    500 gr Ανά 20
Σακούλα 1.250 gr Ανά 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).