ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

KITROFIN® 10 EC

Κωδικός: KITROFIN® 10 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Pyriproxyfen 10% β/o
Βοηθητικές ουσίες 88,91% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και γενικά μυζητικά έντομα). Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο) παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                           κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού

κ.εκ. σκευάσματος/ στρ.

(μέγιστο)

Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά*, Καρυδιά*, Καστανιά*, Φιστικιά*

 

*ΧΗΣ

Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus, Quadraspidiotus sp., Eulecanium persicae, Eulecanium sp., Sphaerolecanium prunastri, Epidiaspis leperii, Lepidosaphes ulmi, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae

 30  30 80-100   

Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59).

 1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Βαμβάκι

Αλευρώδεις 

(Bemisia tabaci)

- 50 40-80 Πριν το άνοιγμα  των καρυδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (έως BBCH 79). 1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Ελιά

Λεκάνιο (Saissetia oleae), Pollinia pollini**, Leucaspis riccae**, Aspidiotus nerii**, Lepidosaphes ulmi**

 

**ΧΗΣ

 30 37,5  100-125  Πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς(3) (BBCH 09-59).  1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ*, Κίτρο*, Λεμονιά, Λιμετία*, Μανταρινιά, Νεραντζιά*, Περγαμόντο*, Πορτοκαλιά, Φράπα*

 

*ΧΗΣ

Κοκκοειδή 

(Saissetia oleae, Lepidosaphes beckiiAonidiella aurantiiParlatoria pergandei)

 35-75  225 200-300 

Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτιμήσει της 1ης γενιάς.

 1  28

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγουράκι για τουρσί*, Αγγούρι

 

*ΧΗΣ

Αλευρώδεις 

(Trialeurodes vaporariorumBemisia tabaci)

50 75 100-150 Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων(2) (BBCH 50-89). 2│10-15 (1) 3

Λαχανικά (Θ): Μπάμια*

 

*ΧΗΣ

Αλευρώδεις 

(Trialeurodes vaporariorumBemisia tabaci)

50 75 100-150 Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων(2) (BBCH 50-89). 2│10-15 (1) 3

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Αχλαδόμηλα*, Κυδωνιά*, Μηλιά

 

*ΧΗΣ

Κοκκοειδή 

(Quadraspidiotus perniciosusPseudaulacaspis pentagona)

 30 30  80-100  Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων  προνυμφικών σταδίων κατά  προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59).  1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Πεύκα (αστικών και περιαστικών περιοχών) Marchalina hellenica  75 Καλή διαβροχή Όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών(4).

(με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.)

 Μ/Ε
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Κερασιά

Κοκκοειδή 

(Quadraspidiotus perniciosusPseudaulacaspis pentagona)

 30 30  80-100  Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά  προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59).  1 Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά

Κοκκοειδή 

(Quadraspidiotus perniciosusPseudaulacaspis pentagona)

 30 30  80-100  Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά  προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59).  1  14

Σολανώδη (Θ): Μελιτζάνα*, Τομάτα

 

* ΧΗΣ

Αλευρώδεις 

(Trialeurodes vaporariorumBemisia tabaci)

 50 75  100-150  Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων(2) (BBCH 50-89). 2│10-15 (1)  3
Σολανώδη (Θ)Πιπεριά

Αλευρώδεις 

(Trialeurodes vaporariorumBemisia Tabaci)

 50 75  100-150  Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων(2). 2│10-15 (1)

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

1. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25oC και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.
2. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του KITROFIN® 10 EC.
3. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της Parlatoria oleae.
4. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί:

 • Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας.
 • Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το Marchallina hellenica μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου.
 • Απαγορεύσεις:
  Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα.
  Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών.
  Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον.
 • Περιορισμοί προφυλάξεις:

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό.
Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.
Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.
Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου Marchallina hellenica σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:

Α. Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.
Β. Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

ΧΗΣ: Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας
* Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας στα γκρέιπφρουτ, φράπα, κίτρο, περγαμόντο, νεραντζιά, λιμετία (πράσινα λεμόνια/λάιμ), κυδωνιά, αχλαδομηλιά, αμυγδαλιά, καρυδιά, φιστικιά, καστανιά, μελιτζάνα θερμοκηπίου, μπάμια θερμοκηπίου και αγγουράκι θερμοκηπίου δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις συγκεκριμένες καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για αυτές τις χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
** Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας στην ελιά δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για αυτές τις χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει pyriproxyfen σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη   25 cc Ανά 50
Φιάλη   50 cc Ανά 30
Φιάλη 250 cc Ανά 24
Φιάλη 500 cc Ανά 20
Φιάλη     1 lt  Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
 • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
 • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
 • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).