ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

REBEL 100 EW

Κωδικός: REBEL 100 EW

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Cypermethrin 10% β/o

Βοηθητικές ουσίες 91,55% β/β

Μορφή:

EW, Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

14.570/24.06.2016

Σύντομη περιγραφή

Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE(β) (ημέρες) PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                                            κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (Επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)

Ευδεμίδα (Lobesia botrana),

Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella),

Πυραλίδα (Sparganothis pilleriana),

Τζιτζικάκια (Scaphoideus titanus, Empoasa vitis),

Τσιγαρολόγος (Bustiscus betulae)

30-60

30

50-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

14

Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι

Αγρότις (Agrotis segetum),

Ακανθώδες σκουλήκι (Earias insulana),

Αλευρώδης (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.),

Διπάροψη

Θρίπες  (Thrips tabaci),

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Προνύμφες Λεπιδοπτέρων,

Ρόδινο σκουλήκι (Pratyedra gossypiella),

Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis)

30-60

30

50-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

1

14

Βιομηχανικά φυτά: Ελαιοκράμβη

Αφίδες (Aphis spp.),

85-125

25

20-30

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

28

Γκαζόν (Γρασίδι)

Αλευρώδης (Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.)

100-150

30

20-30

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

Μ/Ε

Καλλωπιστικά Φυτά 

Αλευρώδης (Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.)

20-30

30

100-150

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

Μ/Ε

Κτηνοτροφικά φυτά: Μηδική

Αγρότις (Agrotis segetum),

Ακανθώδες σκουλήκι (Earias insulana),

Αλευρώδης (Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.),

Διπάροψη,

Θρίπες (Thrips tabaci)

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Προνύμφες Λεπιδοπτέρων,

Ρόδινο σκουλήκι (Pratyedra gossypiella),

Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis),

Φυτονόμος (Phytonomus variabilis)

25-75

30

40-120

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

14

Λαχανικά: Γογγύλι, Κινέζικο λάχανο, Κουνουπίδι,

Λαχανάκια βρυξελλών, Λάχανο, Μπρόκολο, Σελινόριζα

Autographa sp.,

Diabrotica sp.,

Αγρότις ή Καραφατμέ (Agrotis segetum),

Αλευρώδης (Trialeurodes vaporarium),

Άλτης (Phyllotreta sp.),

Αφίδες (Myzus sp., Aphis sp.),

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata),

Θρίπες (Thrips sp.),

Μαμέστρα (Mamestra sp.),

Πιερίδα (Pieris sp.),

Πλουτέλλα (Plutella sp.),

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Σποντόπτερα (Spondoptera litoralis),

Τζιτζικάκια (Empoasca sp.),

Φθοριμαία (Phthorimeae operculella)

30-75

30

40-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2│-

Σελινόριζα: 14

 

Λοιπά Λαχανικά: 7

Πατάτα

Αφίδες (Aphis spp.),

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata),

Φθοριμαία (Phthorimaea operculella)

30-75

30

40-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

14

Σιτηρά: Κριθάρι, Σιτάρι

Αφίδες (Aphis spp.),

Αγρότις (Agrotis segetum)

85-125

30

20-30

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

21

Σολανώδη (Θ+Υ): Τομάτα

Autographa sp.,

Diabrotica spp.,

Αγρότις ή Καραφατμέ (Agrotis segetum),

Αλευρώδης (Bemissia tabaci),

Αφίδες (Myzus spp, Aphis spp.),

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata),

Θρίπες (Thrips sp.),

Μαμέστρα (Mamestra sp.),

Πιερίς (Pieris spp.),

Πλουτέλλα (Plutella sp.),

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis),

Τζιτζικάκια (Empoasca spp.),

Φθοριμαία (Phthorimaea operculella)

30-60

30

50-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

3 (Θ)

7 (Υ)

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Π.χ. Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.

Παρατηρήσεις:

Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25°C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών.

Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό μέσο.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

100 cc

Ανά 30

Φιάλη

500 cc

Ανά 30

Φιάλη

    1 lt

Ανά 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).