1. Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  • Μονάδα επεξεργασίας SENTINEL με αναδευτήρα λυμάτων.
  • Αντλία αναρρόφησης λυμάτων.

 

2. Κατακράτηση Σκονών

  • Συστήματα απαγωγής.
  • Τέσσερα σακκόφιλτρα.

 

3. Κατακράτησης Οσμών

  • Συστήματα απαγωγής.
  • Πλυντηρίδες με αλκαλικό διάλυμα.
  • Φίλτρα ενεργού άνθρακα.